Nie będzie dzisięciocyfrowych numerów.

Jeszcze siedem lat temu dużo osób zastanawiało się czy numeracja dziewięciocyfrowa zostanie przekształcona na dziesięciocyfrową. Taki zabieg miał polegać na dodaniu prefiksu odpowiadającego za wyróżnienie sieci przed numerami. Według jednego z wariantów sieci komórkowe posiadałyby prefiks 6, stacjonarne 2, a numery alarmowe 1. Mnie od początku pomysł ze zwiększeniem o jedną cyfrę numeracji nie podobał się, bo jak z jednej strony można podejmować  działania zmierzające do wymieszania puli numerów, a z drugiej dzielić je na te stacjonarne i komórkowe oraz inne?


Na szczęście regulator rynku zmienił zdanie i z ostatnio uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że nie planuję rozszerzania puli numerów o kolejną cyfrę:


W planie numeracji krajowej zostały określone cyfry AB wyróżniające sieć lub usługę. Dla sieci stacjonarnej są to wskaźniki stref numeracyjnych WSN a dla sieci ruchomej wyróżniki sieci WST. W związku z brakiem zidentyfikowanych czynników uzasadniających potrzebę wprowadzenia 10-cyfrowej numeracji dla usług w sieci PSTN i PLMN w najbliższej przyszłości nie planuje się działań zmierzających do wprowadzenia zmian do planu numeracji krajowej w tym zakresie.


Według mnie to bardzo dobra wiadomość, ponieważ dużo ładniej wyglądają złote numery dzielone na trzy równe części, a i prościej je zapamiętać.


Wyjaśnienia:

AB – prefiksy dwucyfrowe, czyli prefiks 50 (dziegieć milionów kombinacji) należy do operatora Orange, a w jego skład wchodzą numery: 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 oraz 509.

PSTN – ang. Public Switched Telephone Network, czyli Publiczna komutowana sieć telefoniczna – w uproszczeniu zawiera numery stacjonarne.

PLMN – ang. Public Land Mobile Network , czyli Publiczna naziemna sieć komórkowa – w uproszczeniu zawiera numery komórkowe.

1 komentarz do wpisu “Nie będzie dzisięciocyfrowych numerów.”

  1. Gdyby sieci komórkowe miały prefiks sześć to najlepszym polskim numerem byłby numer 6 666 666 666 – jedyny numer dziesięciocyfrowy.

Dodaj komentarz